Søg

Blogs i undervisningen

Din indgang til en ny didaktisk praksis

Måned

oktober 2014

Indlæg

sfdsfsdProfil

Reklamer

Velkommen

Hej alle kursisterProfil

Jeg har oprettet en ny blog. Jeg håber, at I alle er klar på et par timer i bloggens tegn

 

Opgave til den 14 oktober

Hej alle kursister

I har valgt en workshop om blogs i undervisningen, hvilket jeg synes er alletiders. For at vi kan få mest ud af de 3 timer vi er sammen, beder jeg jer om at forberede jer en smule. Det drejer sig om oprettelse af en blog i WordPress (se video, skal helst afspilles i Google Chrome), samt overvej hvordan I konkret kan forestille jer at bruge blogs i en undervisningskontekst.

Nedenfor beskriver jeg 4 måder, hvor blogformatet kan bruges i undervisningen. Der er selvfølgelig mange flere, men disse må i vente med at få indsigt i til på tirsdag 🙂

4 måder I kan bruge blogs på i undervisningen.

1.       Blog til organisering af de studerendes tid, deadlines og produktioner (en klasseblog, lærerstyret).

Intensionen med denne type blog er, at underviseren kan holde “hånd i hanke” med de studerendes arbejdsprocesser. Det primære arbejde ligger i, at fastlægge deadlines for de studerendes produktioner og iscenesætte, hvordan de skal give hinanden feedback.

2.       Blog til de studerendes projektarbejde (en procesblog, elevstyret).

Intensionen er, at de studerende har en specifik opgave som skal løses. Her fungerer bloggen som en logbog, hvor den studerende reflekterer over arbejdsprocessen, fremskridt, udfordringer og lign. Underviseren og andre studerende kan følge med i arbejdsgangen og evt. kommentere. Her er det vigtigt med fast struktur og en klar forventningsafstemning.

3.       Blog som studieportfolio igennem hele uddannelsen (elevstyret).

Intensionen er, at de studerende aktivt fører logbog igennem deres studietid. De kan blandt andet poste billeder, essay, video og andre produktioner.

4.       Blog til iscenesættelse af diskussion og refleksion (elev- og lærerstyret).

Intensionen er, at de studerende lærer at forholde sig til en given problemstilling, skrive blogs og kommentere et indhold.

For at jeg kan spore mig ind på jeres behov og ønsker, må I meget gerne vælge hvilken form I kunne forestille at bruge i jeres undervisning.
Tilkendegiv denne blogform gennem nedenstående link senest på mandag.

Lidt ekstra til de ihærdige, se nedenstående video og leg dig frem 🙂

 

Blog på WordPress.com.

Up ↑